Medicatie Bedplassen

Minrin, ook wel Desmopressine genoemd, is een kunstmatig hormoon dat gegeven wordt i.p.v. van het anti-diuretisch hormoon vasopressine, een gelijkend hormoon dat normaal in het lichaam voorkomt. Minrin is voor bepaalde ziekten, zoals een vorm van suikerziekte (diabetus insipidus), van groot belang. Minrin beïnvloedt de werking van de nieren zodanig dat de urineconcentratie toeneemt waardoor de urineproduktie afneemt.

 

Desmospressine is inmiddels uitgebreid onderzocht als behandeling voor bedplassen. Het geneesmiddel vermindert de nachtelijke urineproductie tot een volume dat lager ligt dan de blaascapaciteit. Het bestaat zowel in neusspray als in tabletvorm. Er worden goede resultaten gemeld (tot 85%) en de bijwerkingen zijn zeer gering.

                                                                  

Het is dan ook de therapie van eerste keuze geworden bij bedplassen. Het beste is om in perioden van 6 maanden het effect steeds weer te evalueren. De dosering moet worden getitreerd, aanvankelijk naar boven en later naar beneden. Velen kunnen met een onderhoudsdosering van 10mcg als spray voldoen. De neusspray geeft bij neus-verkoudenheid minder werking.

 

Hoe lang men zo'n therapie moet volhouden is echter nog onbekend. In overleg met de patiënt kan steeds na 6 maanden een onthoudingsperiode van 2 tot 4 weken worden ingelast. Andere behandelingsvormen leveren nog mogelijkheden op bij ongeveer 20% van patiënten die onvoldoende reageren op medicamenteuze therapie. Jongvolwassenen kunnen de therapie eventueel nog ondersteunen met de plaswekker.

                                                                      

Ook imipramine is in het verleden langdurig voorgeschreven. Hoewel het eigenlijk een antidepressivum is, blijkt het vaak ook succes te hebben gehad bij klachten van bedwateren. Een groot nadeel zijn de bijwerkingen (forse psychische stoornissen en slaapproblemen). Bij kinderen zijn zeer ernstige overdoseringen beschreven. Aangezien de therapie bovendien gedurende langere tijd moet worden volgehouden, kunnen bijwerkingen als sufheid, psychische veranderingen en soms zelfs coma optreden, ook bij volwassenen.

 

Anticholinergica (Oxybutynine, Flavoxaat) zijn vooral succesvol bij patiënten met gecombineerde enuresis diurna en nocturna als gevolg van een instabiele blaas.

 

En ten slotte zou droogbedtraining misschien nuttig zijn. Dit blijkt immers een goede methode in de enkele kindercentra die deze vorm van behandeling toepassen. Voorlopig is er in Nederland nog geen centrum voor jongvolwassenen / volwassenen beschikbaar