Dry Nites

Het is niemands schuld
Vergeet niet dat jij en je kind niet de enige zijn.

Bij kinderen tot en met vier jaar is 's nachts nat zijn nog een normaal verschijnsel. Pas daarna spreken we over bedplassen. Bij kinderen van vijf jaar zien we dat ongeveer 10 procent van de meisjes en 18 procent van de meisjes nog in bed plast. Ook daarna komt het nog veel voor. Kortom, het gevoel dat veel ouders hebben dat hun kind één van de weinige is die in bed plast, is niet terecht:
  • Bijna 7% van alle kinderen tussen de vier en vijftien jaar heeft last van bedplassen.
  • 70% van de kinderen die in bed plast doet dit twee keer per week.
  • 70% van de kinderen ontgroeit het bedplassen voor het zevende jaar.
  • Ongeveer 1% van de vijftienjarigen plast nog in bed.
  • Jongens hebben vaker last van bedplassen dan meisjes.
  • Erfelijkheid speelt bij bedplassen een duidelijke rol.

Blijf altijd optimistisch en verzeker je kind ervan dat het niet de enige is - op school zullen er immers ook kinderen zijn die wel eens in bed plassen! Je kind heeft het hoe dan ook nodig door jou geholpen te worden, te voelen dat jij er vertrouwen in hebt en te weten dat het er niet alleen voor staat.


De feiten

De meeste kinderen groeien er na verloop van tijd overheen...

Ongeveer 70% van de kinderen ontgroeit het bedplassen voor het zevende jaar. Sommige ouders denken dat er iets mis is met hun kind of denken dat bedplassen een teken is van slechte opvoeding, geheel ten onrechte. Ook voelen ouders zich soms onder druk staan van hun omgeving in het oplossen van het probleem. Toch is het belangrijk geduldig te blijven en je kind te helpen. Jouw kind zal droog worden op het moment dat het daar klaar voor is.

De medische term voor bedplassen is enuresis nocturna. Hiervan wordt gesproken wanneer een kind na de kleutertijd ‘s nachts nog op een onjuiste plaats en een onjuist tijdstip een volledige plas doet, zonder dat er sprake is van een lichamelijke oorzaak.

Er zijn twee soorten enuresis nocturna:

  • Primaire enuresis komt het meest voor. Hierbij heeft het kind nog niet constant droge nachten ervaren. Een te kleine blaascapaciteit voor de leeftijd of een moeilijke wekbaarheid kan daarbij een rol spelen.

  • Er is sprake van secundaire enuresis wanneer het kind na een lange tijd van droog zijn, weer in bed plast. Dit kan temaken hebben met emotionele factoren, zoals spanningen (bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, een verhuizing of een sinterklaasfeest), gezinsproblemen (zoals een scheiding), of een mislukte zindelijkheidstraining. Vaak gaat het om een combinatie van factoren.

dry nights

Waarom

jouw kind?

Het kan jou en je kind helpen wanneer je weet wat de mogelijke oorzaken van bedplassen zijn. Het is altijd verstandig een huisarts, schoolarts of jeugdverpleegkundige te raadplegen als je je zorgen maakt over het bedplassen van je kind. Een lichamelijke oorzaak van bedplassen, zoals nier- of urinewegproblemen, kan dan worden uitgesloten. Er is echter zelden sprake van een lichamelijke oorzaak en je kind groeit er na verloop van tijd vanzelf overheen.


Hier volgen een paar veel voorkomende oorzaken van bedplassen:

De diepe slaper

Kinderen die in bed plassen, worden vaak omschreven als diepe slapers. Deze kinderen slapen zo diep dat ze het niet voelen wanneer hun blaas vol is en ze een plas moeten doen. In kindertaal betekent dit, dat je blaas naar je hersenen belt om te laten weten dat hij vol is en je een plas moet doen. Als je zo diep slaapt hoor je het belletje niet en wordt je niet wakker. Zo kan jij of een arts het ook aan je kind uitleggen.

Erfelijke factoren

Erfelijkheid kan een belangrijke rol spelen bij bedplassen. Als één van de ouders vroeger in bed heeft geplast, dan is er een kans van 40% dat het kind dat ook zal doen. Als beide ouders in bed hebben geplast, dan kan die kans toenemen tot 70%.

Hormonen

Iedere nacht scheidt ons lichaam het hormoon vasopressine uit, dat de heropname van water door de nieren tijdens het slapen stimuleert. Daardoor wordt er iedere ochtend een kleine hoeveelheid geconcentreerde urine uitgescheiden. Sommige kinderen met nachtelijke enuresis maken niet genoeg van dat hormoon aan en blijven 's nachts grote hoeveelheden urine aanmaken.

Blaasontwikkeling

Het moment waarop een kind ‘s nachts droog wordt is afhankelijk van de ontwikkeling van je kind. Het herkennen van een volle blaas ‘s nachts is iets wat je kind moet leren. Net als bij lopen en praten ontwikkelen kinderen deze vaardigheid in hun eigen tempo en op het moment dat ze daar klaar voor zijn.

Fabel

of waarheid?

FABEL:
Bedplassen is een gedragsprobleem.
WAARHEID:
Bedplassen is geen leer- of gedragsprobleem. Kinderen plassen niet expres in bed. Het is niet hun schuld of die van hun ouders, het gebeurt gewoon.
FABEL:
Bedplassen is een groot probleem.
WAARHEID:
Er zijn veel kinderen die wel eens in bed plassen. Hoewel er al veel onderzoek naar de oorzaak van bedplassen is gedaan, bestaat er nog steeds geen eenduidige verklaring voor. In de meeste gevallen zal het ook om een combinatie van factoren gaan. Bedplassen is een lastig probleem, maar zeker niet vreemd of abnormaal. De meeste kinderen groeien er na verloop van tijd vanzelf overheen.
FABEL:
Er is een directe oplossing voor bedplassen.
WAARHEID:

Er zijn geen hulpmiddelen die ervoor zorgen, dat en kind direct stopt met bedplassen. Bedplassen is nou eenmaal iets wat ouders en kinderen samen moeten oplossen. Wel zijn er hulpmiddelen om met bedplassen om te kunnen gaan. Zo kun je DryNites® Absorberende broekjes voor de nachtgebruiken, je kind 's nachts wekken, of gebruik maken van een plaswekker of kalendermethode. Ook kan je huisarts voor kortere tijd medicatie voorschrijven. Het is belangrijk dat je gedurende deze periode de emotionele lading van bedplassen voor je kind niet negeert.

 

FABEL:
Bedplassen is de schuld van de ouders.
WAARHEID:
Bedplassen is niemands schuld. Er zijn veel oorzaken en redenen voor, maar ouders en kinderen kunnen daar nauwelijks invloed op uitoefenen

Meer info is te vinden op Drynites.nl.