Univé

Univé

 

Univé heeft de volgende vergoedingen die verband houden met bedplassen.

In de aanvullende verzekering module A, B, C is onderstaande vergoeding opgenomen:

3.10. Plaswekkers
Omschrijving Vergoeding van de huur- of aanschafkosten van een plaswekker en bijbehorende bandage voor verzekerden met een minimale leeftijd van 5 jaar en een maximale leeftijd van 12 jaar.

Door Een plaswekker dient te worden geleverd door leveranciers die door Univé zijn erkend.
Vergoeding € 80,- per verzekerde voor de totale duur van de verzekering.

In de aanvullende verzekering module 3 is onderstaande vergoeding opgenomen:

5.5. Overige hulpmiddelen
5.5.1. Plaswekker
Omschrijving Vergoeding van de huur- of aanschafkosten van een plaswekker en de bijbehorende bandage voor verzekerden met een minimale leeftijd van 5 jaar en een maximale leeftijd van 12 jaar.

Door Een plaswekker dient te worden geleverd door leveranciers die door Univé zijn erkend.
Vergoeding Zie artikel 5.5.5.

5.5.5. Vergoeding aanspraken artikel 5.5.1. tot en met 5.5.4.
De vergoeding van de in artikel 5.5.1. tot en met 5.5.4. genoemde aanspraken bedraagt in totaal maximaal € 100,- per verzekerde per kalenderjaar