Deltalloyd

 

Vanuit onze Module Levensfase 0-17 jaar wordt een plaswekker volledig
vergoed. Vergoeding vindt plaats na bemiddeling door Delta Lloyd.

De Module Levensfase is onderdeel van onze aanvullende verzekeringen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen? U
kunt ons telefonisch bereiken onder telefoonnummer (070) 310 08 88 of per
e-mail: ziektekosten@deltalloyd.nl.