Zomerkampen Jongenswerk

Wij, Jongenswerk, organseren het hele jaar door kleinschalige kampen voor jongens in de leeftijd 6-12.  Bedplassen komt bij jongens wat meer voor dan bij meisjes, dus wij hebben er vermoedelijk wat vaker mee te maken dan sommige anderen. Wat wij onder andere aanbieden is de Jongenstraining, een zelfvertrouwen/zelfbewustwordingstraining voor jongens vanaf ca. 9 jaar.
 
Onze aanpak in het kort:
Op het inschrijfformulier geven ouders altijd aan of het kind droog is of niet. Of dat wellicht niet duidelijk / zeker is hoe dit op kamp zal gaan. Jongens die niet droog zijn dragen altijd luierbroekjes. Wij werken niet met plaswekkers of zeiltjes. Met name de training vraagt fysiek en mentaal wel het een en ander van de deelnemers. Een goede doorlopende slaap is dan belangrijk. Ze worden ook niet 's nachts wakker gemaakt, wij zijn van mening dat het verstoren van de slaap onwenselijk is.
Ze drinken gewoon naar behoefte, wel laten we ze nog even plassen vòòr het slapen gaan.
 
Het aantrekken van een luierbroekje kan met of zonder hulp, wat het kind wil. Dit wordt open geformuleerd: "wil je hulp of doe je het zelf." Het kind geeft dan aan waar het de voorkeur aan geeft. Het omkleden gebeurt gewoon bij het bed, dus niet verborgen. De meesten willen wel hulp, en dan kijken (en vragen) we ook even of het goed zit.
De jongens slapen bij ons in kleine groepjes, de groepsgenootjes worden op de hoogte gesteld. Dit ook om geheizinnigdoenerij met bagage overbodig te maken. Of een blik in een openstaande tas niet tot vervelende opmerkingen te laten leiden.
In de groep wordt besproken dat 's nachts niet droog zijn niet 'gek' is, en gewoon kan voorkomen als je een kind bent, net als bijvoorbeeld heimwee, groeipijn of slaapwandelen om maar iets te noemen. Dit vertrouwen is nog nooit beschaamd.
Sterker nog: regelmatig horen we opmerkingen (van hen die droog zijn) als "wat een handige oplossing."
 
De meeste jongens trekken hun luierbroek aan vlak voor ze naar bed gaan. Het valt ons op dat de meesten er 's ochtends nog wel even in rondlopen (vaak gewoon zichtbaar zelfs), maar dan met name als ze droog gebleven zijn. Natte broekjes worden meestal meteen uitgetrokken, dat zit niet lekker wordt dan gezegd.
Als ouders aangegeven hebben dat hun zoon droog is, en dit blijkt niet zo te zijn, krijgt hij (desnoods dezelfde nacht) ook een broekje aan. Als ouders aangeven dat hun kind niet droog is, en het blijkt wél zo te zijn, houden we het dragen van broekjes aan, omdat in een paar nachten nog niet te zeggen is of het kind definitief droog is. Wij gebruiken Drynites.
Kinderen die bedplassen worden niet bij elkaar gelegd. Als ze elkaar kennen, en weten dat ze luierbroekjes dragen, vragen ze er soms zelf om en dan mag het gerust.
 
Al verschillende keren is het voorgekomen dat ouders achteraf aangaven dat hun zoon na de training (die allerlei fysieke processen op gang kan brengen) 'opeens' wekenlang achter elkaar droog werd, terwijl dat voorheen nooit voorkwam.
 
De foto's die we maken zijn voor de jongens zelf, als herinnering. Het komt wel eens voor dat daar een jongen in luierbroek op terecht komt. Die foto krijgt hij alleen zelf dan, hij kan hem immers later weggooien als er schaamte zou ontstaan.
Video opnamen zijn alleen voor intern gebruik, om gedrag en ontwikkeling te analyseren en een kind zo beter te begeleiden. Die opnamen zijn niet ter inzage voor derden. Er staat slechts éen foto op de site, dit ter verlevendiging van de site. Er komen nog foto's bij die een beeld van het kamp en de training geven, maar jongens in luierbroek zullen we daar zeker niet opzetten.
Zich veilig voelen en je niet hoeven schamen heeft alles te maken met vertrouwen. Hoe de jongens erbij lopen maakt ons niet uit, maar dat hoeft niet de hele wereld te zien. Dat vinden we niet respectvol naar hen toe. Ze kunnen het delen met de groep, want daarin kunnen wij de veiligheid bewaken.
Die vertrouwde sfeer kun je aansturen. Wij kunnen hier gemakkelijk zicht op houden omdat we met kleine groepen werken.  Het 'je niet hoeven schamen' en het onderling respectvol met elkaar omgaan kan het zelfvertrouwen sterk bevorderen, en daarmee ook het droog worden.
 
Onze kampen worden gehouden in Haaren (NB). Een deel van ons aanbod is terug te vinden op www.jongenstraining.nl