Natuurkampen

 

OUDERS KRIJGEN VOOR HET KAMP WAAR ZE HUN KIND VOOR OPGEGEVEN HEBBEN EEN
INFORMATIEBOEKJE; DAARIN ZIT EEN TERUGSTUURFORMULIER, WAAR GEGEVENS OVER
HET KIND, HUISARTS, DIETEN, ZWEMDIPLOMA'S, SPECIFIEKE ZIEKTES,
MEDICIJNGEBRUIK EN VERDERE BIJZONDERHEDEN OP INGEVULD MOETEN WORDEN. ZO
KOMEN WE TE WETEN OF EEN KIND EEN  BEDPLASSER IS.

LUIERS KUNNEN AAN DE LEIDING GEGEVEN WORDEN DOOR DE OUDERS ZONDER DAT
ANDERE KINDEREN DAAR WEET VAN HOEVEN TE HEBBEN.

DE LEIDING HELPT HET KIND ZEER ZEKER MET DE LUIER, INDIEN NODIG

KINDEREN WORDEN GEWEKT ALS DE OUDERS DAT HEBBEN AANGEGEVEN ALS WENS; OOK
WORDT MET HET GEVEN VAN DRINKEN OP DE AVOND OPGELET DAT DIT NIET TE
OVERMATIG GEBEURT; EEN KIND WORDT GEVRAAGD VLAK VOOR HET SLAPEN NOG EVEN
GOED UIT TE PLASSEN

ANDERE KINDEREN WORDEN ER ZOVEEL MOGELIJK BUITEN GEHOUDEN; ALS HET BEKEND
WORDT, WORDT UITGELEGD HOE WEINIG PROBLEEM DE LEIDING HEEFT MET HET BEDPLASSEN

MOCHT HET BED NAT ZIJN GEWORDEN DAN WORDEN DE LAKENS VOOR HET KIND
UITGESPOELD , ZODAT HIJ/ZIJ WEER EEN SCHOON BED HEEFT.
ER ZIJN OP DE ACCOMMODATIE EEN AANTAL MATRASSEN MET PLASTIC HOES AANWEZIG.

ONZE KAMPEN STAAN OP ONZE WEBSITE WWW.NATUURKAMPEN.NL